Fake News: Fake news: Grigor Joti bën lekë me UT - Infosoft Group
18417
post-template-default,single,single-post,postid-18417,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Fake news: Grigor Joti bën lekë me UT

Fake news: Grigor Joti bën lekë me UT

Reagimi zyrtar nga Z. Grigor Joti

Botimi në internet: https://www.facebook.com/joqalbania/videos/grigor-joti-b%C3%ABn-lek%C3%AB-me-ut-90-milion%C3%AB-p%C3%ABr-letra-e-kancelari-n%C3%AB-nj%C3%AB-koh%C3%AB-q%C3%AB-m%C3%ABsim/1739901799504494/

Informacion totalisht i pavërtetë.

Grigor Joti nuk zotëron asnjë aksion në kompaninë fituese IT Gergji Kompjuter dhe as në kompaninë tjetër pjesëmarrëse në tender, Infosoft Office.

Shiko informacionin në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

Klikoni në linkun e më poshtëm:

Ekstrakt IO

Ekstrakt GJK

Asnjë nga kompanitë në pronësi të Z. Grigor Joti në Shqipëri nuk importon apo shet produkte kancelarie.

Botuesi nuk ka marrë asnjë kontakt paraprak me Infosoft Group, për t’u informuar mbi këtë çështje.

 

No Comments

Post A Comment