Infosoft Group | Job Vacancies
17411
page-template-default,page,page-id-17411,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Job Vacancies

  • Qualified candidates should submit the letter of interest, the updated CV and the copies of supporting documents including letters of reference, to the following email address: humanresources@infosoftgroup.com.al.

  • Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

  • Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi

  • Qualified candidates should submit the letter of interest, the updated CV and the copies of supporting documents including letters of reference, to the following email address: humanresources@infosoftgroup.com.al.

  • Qualified candidates should submit the letter of interest, the updated CV and the copies of supporting documents including letters of reference, to the following email address: humanresources@infosoftgroup.com.al.

  • Qualified candidates should submit the letter of interest, the updated CV and the copies of supporting documents including letters of reference, to the following email address: humanresources@infosoftgroup.com.al.

  • Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

  • Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

  • Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

  • Qualified candidates should submit the letter of interest, the updated CV and the copies of supporting documents including letters of reference, to the following email address: humanresources@infosoftgroup.com.al.

Apply

Upload Cv