Fake News: Fake news: Adrian Çela i ble me lekët e popullit "kumbarit" Grigor Joti 600 mln lekë llastiqe - Infosoft Group
18436
post-template-default,single,single-post,postid-18436,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Fake news: Adrian Çela i ble me lekët e popullit “kumbarit” Grigor Joti 600 mln lekë llastiqe

Fake news: Adrian Çela i ble me lekët e popullit “kumbarit” Grigor Joti 600 mln lekë llastiqe

Reagimi zyrtar nga Z. Grigor Joti:

Botimi në internet: https://ms-my.facebook.com/joqtv/videos/adrian-%C3%A7ela-i-ble-me-lek%C3%ABt-e-popullit-kumbarit-grigor-joti-600-mln-lek%C3%AB-llastiqe/552290883202927/

Informacion totalisht i pavërtetë.

Grigor Joti nuk zotëron asnjë aksion në kompaninë fituese Infosoft Office.

Shiko informacionin në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

Klikoni me linkun e më poshtëm:

Ekstrakt IO

Asnjë nga kompanitë në pronësi të Z. Grigor Joti në Shqipëri nuk importon apo shet produkte kancelarie.

Botuesi nuk ka marrë asnjë kontakt paraprak me Infosoft Group, për t’u informuar mbi këtë çështje.

 

 

No Comments

Post A Comment