Infosoft Group | InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Senior Network Security
18344
post-template-default,single,single-post,postid-18344,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Senior Network Security

InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Senior Network Security

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

Përvoja:

 1. 5-10 vjet përvojë pune në sigurinë e rrjetit ose fusha të ngjashme.
 2. Përvojë praktike në menaxhimin e infrastrukturës së rrjetit, përfshirë router-at, switch-et, firewall-et, dhe sistemet e lidhura.
 3. Përvojë me protokolle të ndryshme të rrjetit dhe teknologjitë e sigurisë, si VPN, IDS/IPS dhe zgjidhjet e menaxhimit të incidenteve dhe ngjarjeve të sigurisë (SIEM).
 4. Përvojë me audite të sigurisë së rrjetit, vlerësimet e brishtësive dhe testet e penetrimit.
 5. Përvojë praktike me zgjidhje Privilege Access Manager (PAM) dhe Identity Access Manager (IAM)
 6. Përvojë praktike me zgjidhje Multifactor Authentication (MFA)

Aftësitë:

 1. Njohuri të thella të teknologjive të rrjetit dhe pasojat e sigurisë.
 2. Njohuri ne Python, PowerShell dhe Bash scripting.
 3. Proficiencë në përdorimin e mjeteve të menaxhimit dhe analizës së sigurisë.
 4. Njohuri për kërcënimet aktuale të sigurisë, teknikat dhe procedurat.
 5. Aftësia për të analizuar, interpretuar dhe thjeshtuar të dhënat teknike komplekse.
 6. Aftësi të shkëlqyera problem-solving dhe aftësi teknike.
 7. Aftësi të forta komunikimi për të punuar efektivisht me menaxherët, zhvilluesit dhe anëtarët e ekipit të IT për çështje të sigurisë.
 8. Njohuri për kërkesat e ndryshme rregullatore si GDPR, HIPAA, ose PCI DSS
 9. Njohuri me praktikat më të mira të sigurisë së re të cloud nëse organizata përdor shërbime cloud.

E preferueshme:

 1. Diploma bachelor në Shkencën e Kompjuterëve, Teknologjinë e Informacionit, Sigurinë Kibernetike ose një fushë të ngjashme.
 2. Të këtë nje nga certifikimet profesionale siç janë:
  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Ethical Hacker (CEH)
  • Cisco Certified Network Associate / Professional (CCNA/CCNP) Security
  • Fortinet Network Security Expert Professional (NSE4)
  • Fortinet Network Security Expert Analyst (NSE5)
  • Cisco Certified CyberOps Associate
  • CompTIA Cybersecurity Analyst (CompTIA CySA+)
  • Ofensive Secuirty Professional

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

No Comments

Post A Comment