Infosoft Group | InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Junior Network Security
18349
post-template-default,single,single-post,postid-18349,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Junior Network Security

InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Junior Network Security

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

 

Edukimi:

 1. Diploma Bachelor në Shkenca Kompjuterike, Teknologji Informacioni, Siguri Kibernetike, ose një fushë të ngjashme. Në disa raste, përvoja e përshtatshme dhe certifikimet mund të zëvendësojnë një diplomë.
 2. Certifikimet mund të jenë të avantazhuara, si:
  • CompTIA Network+
  • CompTIA Security+
  • Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Përvoja:

 1. Pozicionet e nivelit fillestar nuk mund të kërkojnë përvojë, por 1-2 vjet në IT, ose një internship në sigurinë e rrjetit mund të jetë e dobishme dhe ta bëjë një kandidat më konkurrues.
 2. Njohuri me infrastrukturën e rrjetit, përfshirë routerët, switch-et, firewall-et dhe parimet themelore të sigurisë së rrjetit.
 3. Disa përvojë me protokollet e rrjetit dhe teknologjitë e sigurisë, si VPN dhe zgjidhjet SIEM, do të ishin të avantazhuara, por jo domosdoshmërisht të kërkuara.

 

Aftësitë:

 1. Njohuri bazë të teknologjive të rrjetit dhe parimet e sigurisë.
 1. Disa proficiencë në përdorimin e mjeteve të menaxhimit dhe analizës së sigurisë.
 2. Njohuri të kërcënimeve aktuale të sigurisë dhe masave të parandalimit.
 3. Aftësi të mira problem-solving dhe aftësia për të interpretuar dhe thjeshtuar të dhënat teknike.
 4. Aftësitë e komunikimit solide për të punuar efektivisht brenda një ekipi.
 5. Njohuri me të paktën një gjuhë programimi ose scripting, si Python, mund të jetë e dobishme.
 6. Njohuri të kërkesave rregullatore si GDPR, HIPAA, ose PCI DSS mund të jenë një avantazh.

 

 

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

 

No Comments

Post A Comment