Infosoft Group | Info Business Solutions kërkon Team Leader SW Developer
18217
post-template-default,single,single-post,postid-18217,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Info Business Solutions kërkon Team Leader SW Developer

Info Business Solutions kërkon Team Leader SW Developer

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Udhëzon ekipin drejt realizimit të suksesshëm të projektit. Mban standarde të larta të cilësisë së softuerit brenda ekipit duke krijuar praktika të mira.
 • Merr pjesë në rishikime, takime dhe siguroni përditësime mbi progresin e projektit.
 • Identifikon dhe inkurajon fushat për rritje dhe përmirësim brenda ekipit
 • Analizon dhe zgjidhë problemet e aplikimeve teknike.
 • Siguron udhëheqje teknike për punonjësit e ekipit përmes mentorimit, në mënyrë që projekti të përfundojë me sukses.
 • Harton planin e specialiteteve që do të mbulojë ekipi në përputhje me strategjinë dhe objektivat e kompanisë. Përcakton detyrat, rolet dhe punimet e cdo punonjësi të ekipit në projektet përkatëse.
 • Harton planet e punimeve, kohët e implementimit dhe atë të lëvrimit të taskeve/projekteve për ato komponentë ku janë përfshirë punonjesit e ekipit.
 • Krijon procese për sigurimin e cilësinë të projektit teknik
 • Motivon ekipin dhe krijon atmosferë pozitive nëpërmjet një dialogu konstruktiv.

Kërkesa për kandidatët:

 • Diplomë Universitare në Shkenca Kompjuterike, Informatikë apo degë ekuivalente.
 • Minimalisht 2 vite eksperiencë në pozicionin Team Leader Developer
 • Njohuri në programim për Microsoft Dynamics Navision, ose të një sistemi tjetër ERP – e preferueshme
 • Njohuri shumë e mire e gjuhës angleze.
 • Aftësi shumë të mira komunikuese
No Comments

Post A Comment