Infosoft Group | Kompania InfoSoft Systems është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin As.Menaxher Projekti
18204
post-template-default,single,single-post,postid-18204,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Kompania InfoSoft Systems është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin As.Menaxher Projekti

Kompania InfoSoft Systems është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin As.Menaxher Projekti

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Mbështet dhe asiston Menaxherin e Projektit në lëvrimin me sukses të projekteve në ngarkim.
 • Të mbajë nën vëzhgim afatet e levrimit të produkteve/shërbimeve në përputhje me detyrimet kontraktuale apo afateve dhe kushteve të vendosura.
 • Të asistojë në mbledhjen, identifikimin dhe dokumentimin e kërkesave gjatë fazës ofertim dhe levrim
 • Të dixhitalizojë/skanojë/ arkivojë dokumentacionin që përgatitet gjatë zhvillimit të projektit.
 • Të gjenerojë dhe sigurojë levrimin e faturave për klientin, në bazë të kontratës.
 • Të identifikojë ndryshimet në skedulin e faturimit dhe të levrimit të produkteve/shërbimeve.
 • Të koordinoje sigurimin e mjeteve logjistike në ndihmë të grupit të projektit.
 • Të mbështesë në koordinimin dhe menaxhimin e aktiviteteve të projekteve që asiston.

Kërkesa për kandidatët:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta. (Të preferueshme shkencat ekonomike dhe informatike)
 • Eksperience pune të paktën 2 vjecare në pozicione të ngjashme si Asistent Administrativ, Asistent Prokurimesh, Asistent Shitjesh, etj.
 • Aftësi shumë të mira në komunikimin me shkrim dhe atë verbal.
 • Njohja shumë e mirë e gjuhës angleze të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe prezantuese

Njohje shumë të mirë të paketës MS Office dhe MS Project.

 

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht, sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

No Comments

Post A Comment