Infosoft Group | Infosoft Group kerkon te punesoje punonjes/e ne departamentin e kontabilitet
18112
post-template-default,single,single-post,postid-18112,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Infosoft Group kerkon te punesoje punonjes/e ne departamentin e kontabilitet

Infosoft Group kerkon te punesoje punonjes/e ne departamentin e kontabilitet

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al.

Detyra dhe Pergjegjesi:

 • Regjistron faturat e shitjes dhe fiskalizon faturat sipas ligjit Nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”
 • Regjistron faturat e blerjes nga furnitore vendas dhe te importit
 • Regjistron pagesat per furnitoret dhe arketimet nga klientet
 • Kontrollon cdo fund muaji raportet mujore te librit te blerjes dhe shitjes (rakordime me selfcare)
 • Ёshtë përgjegjës për kontabilizimin në fund të muajit të pagave, qerasë, tatimeve të ndryshme

Kerkesa per kandidatet:

 • Te kete mbaruar studimet e larta prane Fakultetit Ekonomik, finance – kontabilitet/ informatike ekonomike/menaxhim biznesi
 • Te kete minimalisht 2 vjet eksperience pune si punonjes ne finance & kontabilitet
 • Te kete punuar me pare me nje nga versionet e software Microsoft Dynamics NAV (NAV 17,18 ose Business Central)
 • Te kete njohuri te mira ne kontabilitet (kontabilizimi i blerjeve, shitjeve, importit, ekportit, listepagesa)
 • Te kete njohuri mbi legjislacionin tatimor:
 • Ligji per tatimin mbi te ardhurat
 • Ligji per TVSH
 • Ligji per procedurat tatimore
 • Te kete logjike shume te mire analitike
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe të përballojë presionin e punës.
 • Të ketë iniciativë dhe fleksibilitet në punë
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes italiane dhe angleze

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

No Comments

Post A Comment