Infosoft Group | Info Business Solutions kërkon të punësojë: Specialist/e Suporti
17940
post-template-default,single,single-post,postid-17940,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Info Business Solutions kërkon të punësojë: Specialist/e Suporti

Info Business Solutions kërkon të punësojë: Specialist/e Suporti

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumentet e tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre në adresën e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Detajet e hollësishme lidhur me pozicionin e punës dhe kërkesat për kandidatët i gjeni në postim.

Specialisti i suportit është përgjegjës për suportin e sistemeve që kompania ka implementuar tek klientët e saj.

Kryen procesin e marrjes dhe analizës së kërkesave për suport nga klientët, kryerjen e suportit të nevojshëm brenda nivelit të kontratës dhe autoritetit, përshkallëzimin e kërkesës në nivel teknik kur kërkohet ekspertizë/zgjidhje teknike.

Komunikon me klientin për zgjidhjen/nevojat/etj., dhe deri në zgjidhjen/përfundimin me sukses të kërkesës.

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Ofron suport për ndjekjen e të gjitha kërkesave të dërguara nga SLA Manager.
 • Përgjegjës për ofrimin e mbështetjes ndaj përdoruesve të sistemit Microsoft Dynamics duke siguruar që po operojnë si duhet dhe në përputhje me kërkesat e sistemit.
 • Përgatit dokumentacionin teknik për të gjitha çështjet e realizuara duke shpjeguar imtësisht zgjidhjen teknike që është dhënë.

Kërkesa për kandidatët:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit Ekonomik. E preferueshme Dega Financë – Kontabilitet
 • Minimalisht 1 vit eksperiencë pune si punonjës në Financë & Kontabilitet
 • Të njohë mirë programet financiare
 • Të njohë mirë planin kontabël dhe natyrën e regjistrimeve kontabël
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth programeve bazë kompjuterike (word, excel, power point etj.)
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe negociuese me klientin
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës italiane

 

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht, sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

No Comments

Post A Comment