Infosoft Group | InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Senior Cyber Security Engineer
17791
post-template-default,single,single-post,postid-17791,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Senior Cyber Security Engineer

InfoSoft Systems kërkon të punësojë: Senior Cyber Security Engineer

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumentet e tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre në adresën e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Detajet e hollësishme lidhur me pozicionin e punës dhe kërkesat për kandidatët i gjeni në postim.

Në mbështetje të rritjes tonë të shpejtë dhe zgjidhjes së problemeve më të vështira të klientëve tanë, kërkojmë t’i shtojmë ekipit tonë profesionistë në fushën e Cyber Security.

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Ofron suport dhe konsulencë për teknologjinë ku ai është ekspert.
 • Përgjigjet për menaxhimin dhe eskalimin e case-eve për klientë enterprise me vendorët përkatës.
 • Kryen vlerësimet e pjesëve të projekteve të ekspertizës së tij, duke gjykuar me objektivitet mbi kohët e parashikuara.
 • Prezanton zgjidhje që përfshijnë teknologji të ekspertizës së tij si dhe përshkruan zgjidhjen e kërkuar, në rast kërkese për ofertim.

 

Kërkesa për kandidatët:

 • Minimalisht 3-5 vjet eksperiencë në fushën e System Administrator ose Network Administrator.
 • Njohuri praktike në Networking dhe Network Security
 • Njohuri praktike në Linux Server
 • Njohuri praktike në Windows Server
 • Njohuri bazike për Database (SQL, MySQL, Postgres etj.)
 • Njohuri shumë e mirë e gjuhës angleze.
 • Aftësi shumë të mira komunikuese.

 

Edukimi dhe aftësi të tjera:

 • Diplomë Universitare, Inxhinieri Informatike, Elektronike, Shkenca Kompjuterike apo profile të tjera teknike të ngjashme.
 • Njohuri praktike me Kali Linux.
 • Njohuri praktike me aplikime që kryejnë Vulnerability Testing (Metaexploit, BurpSuite)
 • Njohuri bazike për (bash)scripting ose Python scripting
 • Certifikata si: CCNA, CCNA Security, CCNA Cyber Ops, OSCP, Security+, Linux+, CISSP ose certificata te ngjashme ne fushen e Cybersecurity, Linux ose Networking.
 • Minimalisht 1 deri në 3 vjet eksperiencë në fushën e Cyber Security.
No Comments

Post A Comment