Infosoft Group | Infosoft Systems Sh.p.k, kërkon të punësojë: Inxhinier Junior/Networking
17747
post-template-default,single,single-post,postid-17747,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

Infosoft Systems Sh.p.k, kërkon të punësojë: Inxhinier Junior/Networking

Infosoft Systems Sh.p.k, kërkon të punësojë: Inxhinier Junior/Networking

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumentet e tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre në adresën e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Detajet e hollësishme lidhur me pozicionin e punës dhe kërkesat për kandidatët i gjeni në postim.

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Kryen me cilësi dhe përpikmëri të gjitha detyrat që i ngarkohen. Vepron dhe performon në mënyrë eficente sipas SLA-ve të caktuara.
 • Instalon, konfiguron dhe administron një teknologji ose sistem të përcaktuar (p.sh, Hardware, Sisteme Operative, Rrjete).
 • Suporton dhe është përgjegjës për administrim të sistemeve dhe ambienteve IT të pre-alokuara dhe pre-dizenjuara për klientët. Siguron stabilitet të sistemeve IT dhe të rritjes së performancës së tyre.
 • T’i përgjigjet me shpëjtësi dhe eficence incidenteve dhe kërkesave të klientëve.
 • Analizon dhe zgjidh në kohë problemet që dalin gjatë zhvillimit të projektit/shërbimit dhe siguron raportin e statusit të tyre pranë manaxherit tëprojektit.

Kërkesa për kandidatët:

 • Diplomë universitare në Shkenca kompjuterike, Informatike, Elektronike ose degë të tjera teknike.
 • Minimalisht 2 vjet eksperiencë pune/networking.
 • Të jetë i familjarizuar me komandat dhe utilitetet bazë për administrimin dhe menaxhimin e routerave dhe switcheve Cisco.
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe punë në grup
 • Njohuri shumë e mire e gjuhës angleze.

 

Kualifikime:

 • Certifikatë CCNA ose ekuivante të saj – e preferueshme
 • Certifikata te sistemeve operative – e preferueshme

 

No Comments

Post A Comment