Infosoft Group | InfoSoft Group, kërkon të punësojë: BI Developer\Analyst
17672
post-template-default,single,single-post,postid-17672,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

InfoSoft Group, kërkon të punësojë: BI Developer\Analyst

InfoSoft Group, kërkon të punësojë: BI Developer\Analyst

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumentet e tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre në adresën e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Detajet e hollësishme lidhur me pozicionin e punës dhe kërkesat për kandidatët i gjeni në postim.

Në mbështetje të rritjes tonë të shpejtë dhe zgjidhjes së problemeve më të vështira të klienteve tanë, kërkojmë t’i shtojmë ekipit tonë profesioniste në fushen e BI Developer/Analyst, të orientuar drejt zgjidhjes dhe t’i shtojnë vlera kompanisë.

BI Developer\Analyst është përgjegjës për analizimin, ndërtimin, testimin e raporteve BI dhe dokumetimet përkatëse.

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Analizon biznesin, identifikon raportet kryesore dhe kërkesat e BI
 • Analizon infrastrukturen ku do aplikohet zgjidhja BI
 • Zhvillon DataWarehouse/Data Mart në suport të zgjidhjeve BI
 • Nderton flow/procese ETL ne SSIS
 • Nderton Views, Stored Procedures, Tables, SQL Jobs ne SQL Server
 • Zhvillon SSAS Multidimensional ose Tabular
 • Zhvillon modele SSBI në Power BI (Ose tool të ngjashem Qlik, Tableau, etj.)
 • Nderton vizualizime dhe t’i pershtase sipas kerkeses
 • Zhvillon raporte ne SSRS
 • Krijon, modifikon dhe teston funksionalitete/ raporte të reja dhe ekzistuese me qëllim përmbushjen e kërkesave.
 • Shkruan dhe mirëmban dokumentacionin e nevojshem në lidhje me zhvillimet e raporteve, përmirësimet, modifikimet, rutinat për të korrigjuar ndërprerje në program, etj.
 • Përgatit dhe jep asistencë dhe trajnime për përdoruesit
 • Përgjegjës për të marrë certifikimet e kërkuara nga kompania.

 

Kërkesat për kandidatët:

 • Diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Matematikë & Informatikë apo degë ekuivalente
 • Eksperiencë si zhvillues/e raportesh (SSRS ose në platforma të tjera bazuar ne SQL)
 • Eksperiencë si zhvillues/e BI – e preferuar
 • Të jetë familjar me teknologjitë BI (p.sh. Microsoft Power BI, Oracle BI, Power BI, Tableau, ClickView)
 • Njohje e mirë SQL queries
 • Njohje mbi SQL Analysis Services (SSAS) (e preferuar), SQL Server Reporting Services (SSRS) dhe SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Njohje mbi menaxhimin e databazës, online analytical processing (OLAP) dhe ETL (Extract, transform, load) framework – apo teknologji analoge me to.
 • Mendim kritik dhe i orientuar drejt zgjidhjes së problemeve
 • Aftësi për të punuar në grup dhe në mënyrë të pavarur
No Comments

Post A Comment