Infosoft Group | Infosoft Systems Sh.p.k, kërkon të punësojë: Inxhinier Senior/Networking
17165
post-template-default,single,single-post,postid-17165,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Infosoft Systems Sh.p.k, kërkon të punësojë: Inxhinier Senior/Networking

Infosoft Systems Sh.p.k, kërkon të punësojë: Inxhinier Senior/Networking

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumentet e tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre në adresën e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al.

Detajet e hollësishme lidhur me pozicionin e punës dhe kërkesat për kandidatët i gjeni në postim

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Zbaton zgjidhje teknike ne kohe dhe brenda buxhetit te miratuar duke qene i afte te angazhohet ne te gjitha fazat e projektit.
 • Merr pjese aktive ne pergatitjen dhe dokumentimin e kerkesave funksionale dhe teknike te projekteve dhe specifikimeve te tyre teknike, duke bashkepunuar me punonjes te ekipeve te tjera teknike nese eshte e nevojshme.
 • Identifikon risqe te zhvillimit te projektit/sherbimit dhe i raporton ato te Pergjegjesi i Ekipit Teknik dhe te Manaxheri Projektit.
 • Dizenjon/ krijon specifikimet teknike per projekte me kliente enterprise sipas nevojave dhe kerkesave te biznesit, duke marre parasysh kompleksitetin, si dhe bashkepunimin me palet e treta.

Kërkesa për kandidatët:

 • Diplomë Universitare ne Inxhinieri Elektronike, Informatikë apo fusha të ngjashme.
 • Njohuri të avancuara në Networking
 • Mbi 5 vite eksperiencë pune ne kete profil
 • Njohuri shumë të mira në Anglisht
 • Aftësi shume të mira për të punuar në grup
 • Çertifikime CCNP ose të ngjashme – e preferueshme
 • Çertifikata për sistemet operative – e preferueshme
No Comments

Post A Comment